Sunday 22 October, 2017

member register form

Registration For * : पंजिकृत सदस्यप्रारम्भिक सदस्य
( जापान बसाइ २ बर्ष नपुगेका र बिद्यार्थीहरुले प्रारम्भिक सदस्यमा टिक लगाउनु होला । प्रारम्भिक सदस्यलाई NRN Japan को सदस्य बन्नको लागि कुनै पनि शुल्क लाग्ने छैन र साथै कुनै पनि भोटिंगको अधिकार हुने छैन। )

Region (क्षेत्र ) * :
Region Map

Name (नाम थर) * :

Photo (फोटो ) * : ( फोटो 'आईडी' कार्डको निम्ती प्रयोग हुने भएकोले कृपया 35 *45 साइजको फोटो यहाँ खसाल्नु होला | )

Date of Birth (जन्म मिति) * :

Passport No. (पासपोर्ट नं) * :

Nationality (नागरिकता) * :

Entry date of Japan (जापान प्रवेस मिति) * :

Address in Japan (जापानको ठेगाना) * :


Phone* :

Email Address (इमेल) :

Identify Verification Card ( परिचय खुल्ने कार्ड ) * : ( कृपया इमिग्रेसन कार्ड वा इन्सुरेन्स कार्ड खसाल्नु होला | )

Profession (पेशा) :

Address in Nepal (नेपालको ठेगाना) :

Contact Reference Person ( सम्पर्क व्यक्ति) :


Phone :

Membership Payment Confirmation * : ( तपाईले पैसा तिरेको बिल/रसिद लाई फोटो खिचेर यहाँ हाल्नुहोला |)
पंजिकृत सदस्यले सदस्यता दर्ता शुल्क जम्मा १००० येन भएकोले जेपी बैंकको खाता नं: 10010-52370361मा जम्मा गर्नुहोला । प्रारम्भिक सदस्यले आफ्नो परिचय खुल्ने कार्डलाई नै voucher को रुपमा Upload गर्नुहोला ।

top