Sunday 18 March, 2018

सूचना! सूचना!! सूचना !!! नयाँ परिचय पत्र सम्वम्धित सूचना !

timendate28 June, 2017 timendate0

एनआरएनए जापानले नयाँ परिचय पत्र सम्वम्धित क्षेत्रमा पठाई सकिएकोले सम्बन्धित क्षेत्र र संयोजकहरु संग समन्वय गरि आआफ्नो एनआरएनए परिचय पत्र बुझिलिनुहुन यसै सूचना मार्फत जानकारी गरिन्छ।

कान्तो क्षेत्र को एनआरएनए परिचय पत्र एनआरएनए कार्यालय ओकुबो बाट वितरण भइरहेको ले आफ्नो परिचय पत्र बुझीलिन अनुरोध छ l

एनआरएनए कार्यालय ठेगाना :
Tokyo to shinjuku ku kitashinjuku 1-3-30 ,127
खुल्ने समय : ११ बजे बाट १९ बजे सम्म
सुदन थापा
अध्यक्ष
एनआरएनए जापान

 

Comments

comments

Comments are closed.

top